dissabte, 11 d’abril de 2009

Resum 3

En aquest resum parlaré de las escales que serveixen per moltes coses hi han moltes escales 1:100
2:100 3:400 etc... i serveixen per mesurar els centímetres d'un dibuix o coses que no son a la realitat i ens diu per exemple: escala 1:100 1 cm del dibuix son 100 cm de la realitat llavors si tu bols mesurar els centímetres del dibuix a la realitat tens que fer escales.
Depèn las part que tingui el dibuix que vols mesurar as de fer unes part A,B si te dos port o si hi ha mes A,B,C...
Aquí acaba el meu resum.

dijous, 26 de febrer de 2009

Resum 2

Els nombres amb signes serbeixen per distingir la temperatura com per exeple:
-20 no es lo mateix que +20 perque -20 es sota de 20 i aixi amb tots els nombres.
Amb els signes es poden fer operacions com per exeple -20-(-20)= -40
Els nombres amb signes tenen una regla(la regla amb parentesis) que es aquesta:
+(+5)=+5
+(-5)=-5
-(+5)=-5
-(-5)=+5
I aixi acaba el meu resum.

dijous, 19 de febrer de 2009